Whole
hearted design is: shared insight

Ständigt behöver vi ny kunskap. Inspireras. Därför har vi bjudit in tre ledande krafter inom sina områden för en serie högintressanta seminarier. Anmäl dig antingen till förmiddagen och få en liten frukost eller till senare på eftermiddagen då macka och öl serveras. Till det senare seminariet finns det förstås möjlighet att stanna kvar och mingla lite insiktsfullt. Välkommen.

Konkurrensfördelar och Intellectual Property (IP).

Immateriella rättigheter har inget egenvärde i sig om de inte tar avstamp från ditt företags specifika konkurrensfördelar, konkurrenters agerande och övriga omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Positioneringen på marknaden blir således avgörande för vilka skyddsformer – exempelvis varumärken, designskydd, patent, eller juridiska avtal – som kan och bör sättas in vid rätt tidpunkt till rätt kostnad. Välkommen till ett seminarium där flera företrädare för IPQ IP Specialists berättar om hur ett processinriktat IP-arbete kan stödja ditt företags marknadsposition och konkurrenskraft.

Thomas Randes är VD för IPQ, Jurist och ansvarig för rådgivning inom process- och organisation för IP-arbete, samt övriga relaterade områden.

Michael Kitzler är viceVD för IPQ, Ingenjör och teamledare med ansvar för rådgivning inom patentområdet.

Pia Hogman är Jurist på IPQ och teamledare för rådgivning om avtal och tvister inom IP-området och närliggande områden, t.ex. marknadsrätt.

Jan Ottosson är Jurist på IPQ och rådgivare om skydd för form, främst mönster och varumärken.

Jag vill gå på förmiddagen 16:e jan, 7:45-9:15.

Jag vill gå på eftermiddagen 16:e jan. 15:30-17:00.