Whole
hearted design is: shared insight

Ständigt behöver vi ny kunskap. Inspireras. Därför har vi bjudit in tre ledande krafter inom sina områden för en serie högintressanta seminarier. Anmäl dig antingen till förmiddagen och få en liten frukost eller till senare på eftermiddagen då macka och öl serveras. Till det senare seminariet finns det förstås möjlighet att stanna kvar och mingla lite insiktsfullt. Välkommen.

Att professionalisera innovation..

Välkommen till ett seminarium där Orren Shalit från Amplify med levande exempel går igenom de fyra fokusområdena som utgör basen för en professionell hantering av innovation. Sedan 90-talet har han varit med att utveckla innovationsarbetet i ledande svenska och internationella företag

Riktning – är att skapa en strategi för innovation som ger riktning för vilken slags innovation man bör ta fram och hur den skall stödja affären.

Förmåga – är att ständigt förbättra sin innovationsförmåga genom kunskap, processer och verktyg, träna upp organisationens förmåga och systematisera innovation.

Engagemang – att enbart ha en förmåga räcker inte. Man måste även vilja. För att innovation skall slå igenom i en organisation så måste man ha en kultur som bejakar innovation.

Action – allt för ofta bortglömt. Man kan inte snacka fram innovation, vi måste agera och kreera. Vart börjar man? Läs mer om Amplify på: http://amplify.se/

Jag vill gå på förmiddagen 22:e nov, 7:45-9:15.

Jag vill gå på eftermiddagen 22:e nov. 15:30-17:00.